Fotokronika

 Home

  2008
  2007
  2006
  
  
  Kontakt
  
 Ministranci
 i Młodzież

 Zdjęcia 2008
Zdjęcia 2007

  
Młodzież starsza
"Jezus z Nami"

  Własna strona
  
  
Nasze linki
 
Trójcowo 
Chrystusowcy
  Ciekawe strony


 

FOTO-KRONIKA  - Kościoła Świętej Trójcy

Chór "Śpiewajmy Panu" 

Santca, Santca, Santca Maryja, Santca Dei Genitrix
Święta, Święta, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko

Tą pieśnią w dniu 6 października 1993 roku grupa parafian, chętnych śpiewać na chwałę Panu Bogu uświetniła piętnastą rocznicę wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, pierwszego w historii Kościoła - Papieża Polaka. Dziś możemy powiedzieć Jana Pawła II Wielkiego. Dzień tej jest również zapisany w kartach kalendarza jako data powstania chóru parafialnego przy Polskiej Misji p.w. Świętej Trójcy. Idąc za słowami św. Augustyna, który powiedział, że "kto śpiewa, ten dwukrotnie się modli", chór przybrał nazwę "Śpiewajmy Panu". O słuszności tego wyboru przekonał nas również Jan Paweł II, pisząc w swojej autobiografii "(...) modlić się można i trzeba na różne sposoby. Piosenka, śpiew łączy ludzi. Rozmowa łączy, wymiana myśli łączy, ale śpiew jeszcze bardziej łączy i zespala, kiedy ludzie zaczynają wspólnie śpiewać, powstaje w nich coś nowego."

Obecnie chór liczy ponad 20 osób śpiewających a'capella w układzie czterogłosowym. Dyryguje nim od założenia pani mgr Urszula Bułkowska. Chór swoim śpiewem ubogaca wszystkie święta kościelne i ważne wydarzenia w Polskiej Misji. W swoim repertuarze posiada pieśni religijne i patriotyczne. Stąd też wielokrotnie na zaproszenie Kongresu Polonii Amerykańskiej i Polskich Weteranów uświetniał ich uroczystości i obchody rocznicowe.

Chór wspólnie z innymi chórami parafialnymi miasta Chicago brał udział w ogromnym przedsięwzięciu kulturalnym, jakim była siedemdziesiąta prezentacja Nieszporów Ludźmierskich w dniu 20 marca 1999 w kościele na Trójcowie. Inspiracją do powstania tych nieszporów było święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Psalmy do nich napisał Leszek Aleksander Moczulski a muzykę skomponował Jan Kanty Pawluśkiewicz. Nieszpory te zostały również wykonane w Bazylice św. Jacka oraz w znanym kościele św. Patryka w Nowym Yorku.

Drugim znaczącym wydarzeniem w historii chóru był współudział w wielkim koncercie z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin Jana Pawla II, w czasie którego chór zaśpiewał utwór "Angelus". To wzruszające oratorium napisane zostało na zamówienie klasztoru na Jasnej Górze i rozpoczyna się modlitwą "Zdrowaś Maryjo", którą skomponował jeden z największych polskich kompozytorów Wojciech Kilar. Koncert odbył się w dniu 18 maja 2000 roku w kościele na Trójcowie.

© 2001-2008 Trojcowo. Wszelkie prawa zastrzezone.