Wspólnoty
·  Home

·  Rada Parafialna
·  Lektorzy
·  Ministranci
·  Chór
·  Schola Dziecięca
·  Katecheci
·  Marszałkowie
·  Rycerze Miłosierdzia
·  Koła Zywego Różańca
·  Róża Dziecięca
·  Wspólnoty Modlitewne
·  Domowy Kościoł
·  Ruch Duchowej Adopcji
·  Krucjata Wyzwolenia
·  Tow. Świętego Józefa
·  Seniorzy
·  Orkiestra Dęta
·  Polska Szkoła Sobotnia
·  Zespół "Lajkonik"
·  Rada Kontraktorów
·  Stow. Emigracji Polskiej
·  Anawim

Aktualności
· Biuletyn
· Program Radiowy
· Foto-kronika
· Remont kościoła
Linki
· Chrystusowcy
· Ciekawe strony

 

Polska Szkoła Sobotnia im. Trójcy Świętej

Szkoła posiada własną stronę internetową

Polska Szkoła Sobotnia im. Trójcy Świętej została utworzona w październiku 1992 roku pod patronatem Polskiej Misji Duszpasterskiej. Została założona przez młodych parafian w celu krzewienia nauki języka polskiego. Program edukacji obejmuje naukę języka polskiego, geografię i historię Polski oraz katechezę. Ze względu na to, że szkoła funkcjonuje w ramach Polskiej Misji Duszpasterskiej, stąd też dzieci, młodzież oraz ich wychowawcy uczestniczą w rekolekcjach, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu. Świętowanie wszystkich uroczystości szkolnych i rocznicowych połączone jest z uczestnictwem we Mszy św.

Dyrektorem szkoły jest proboszcz Polskiej Misji Duszpasterskiej a kierownikiem osoba świecka. Początkowo szkoła liczyła 70 uczniów i 4 nauczycieli. W roku 2006/2007 uczy się 600 uczniów i pracuje 40 nauczycieli i katechetów. Struktura szkoły jest następująca: przedszkole (dzieci w wieku od 3. do 6. lat), szkoła podstawowa (klasy od I do VIII) oraz gimnazjum (z klasami od I do III). Zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach od 9. do 12.30. Pierwsi absolwenci szkoły składali maturę w 1998 roku. Podczas blisko 15 lat istnienia szkoły przewinęło się przez jej progi setki uczniów i dziesiątki nauczycieli. Absolwenci pozostają w życzliwych kontaktach z wychowawcami, a pobyt w szkolnych murach wspominają z sentymentem.

Polska Szkoła Sobotnia im. Trójcy Świętej posiada sztandar, które był zaprojektowany przez uczennicę Magdalenę Walczak, a ufundowany przez rodziców i uczniów szkoły oraz przyjaciół "Trójcowa". Sztandar poświęcony został przez ks. Jacka Walkiewicza 27 kwietnia 1997 roku. Sztandar to widoczny znak przywiązania do Polski, do jej kultury i tradycji. Dodatkowo nauczyciele prowadza kronikę szkolna, gazetkę "Echo Szkolne". W szkole odbywają się konkursy plastyczne i recytatorskie, a niektórzy uczniowie szkoły zajmują czołowe miejsca w międzyszkolnych konkursach recytatorskich.

Tradycją szkoły są uroczyste ślubowania uczniów klas I, akademie z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca, spektakle słowno-muzyczne z okazji rocznic narodowych oraz udział w paradzie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. W szkole działa amatorski teatr, w którym przygotowywane są Jasełka na Boże Narodzenie lub też inne sztuki np. "Szewczyk Dratewka". Przedstawiane są one nie tylko uczniom szkoły, ale również parafianom. Teatrzyk oklaskiwany był także w 2004 roku w Jezuickim Ośrodku Milenijnym podczas wystawienia Jasełek. Przed świętami Bożego Narodzenia w szkole odbywają się wigilie klasowe połączone z tradycyjnym "opłatkiem". Uczestniczą w nim księża, siostry, nauczyciele i katecheci oraz przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego. Szkoła tętni życiem, a uczniowie przyjeżdżają do niej nawet z dalekich przedmieść Chicago. Wielu absolwentów szkoły wiedzie prym na amerykańskich uczelniach i działa w klubach polskich istniejących przy uniwersytetach.

W 2006 roku zarząd i grono pedagogiczne wystąpiło do Stanowego Wydziału Edukacji w Springfield z wnioskiem o zakwalifikowanie naszej Szkoły Sobotniej do rangi placówki z tzw. punktami kredytowymi. Wydział Edukacji stawia konkretne wymagania, co do programu naczynia, przygotowania kadry nauczycielskiej i warunków lokalowych szkoły. Kilkakrotnie w ciągu roku pani kurator Wydziału Edukacji wizytowała naszą Szkołę i bardzo wysoko oceniła poziom nauczania. Pod koniec roku szkolnego wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Obecnie dyplomy maturalne upoważniają absolwentów naszej Szkoły do uzyskania punktów kredytowych na wyższych uczelniach.

Nauczyciele i Katecheci Polskiej Szkoły Sobotniej im. Trójcy Świętej, uświadamiając sobie doniosłość swojej misji, pragną stać u boku rodziców i współpracować z nimi w procesie wychowywania ich dzieci. Wychowanie człowieka nie ogranicza się przecież do zdobywania wiedzy, ale łączy się z integralnym kształtowaniem osoby ludzkiej, która została stworzona na Boży obraz i Boże podobieństwo. Stąd też współpraca między rodziną, szkołą i duszpasterzami jest nieodzownym elementem w dobrym formowaniu młodego człowieka, który na emigracji styka się z różnorodnymi problemami. Nie znajdując na nie odpowiedzi u swoich rodziców, wychowawców czy też katechetów, może się zagubić na długie lata. Nie na darmo Jan Paweł II powiedział, że: Nauczyciel i wykładowca chrześcijański powinien być wychowawcą sumień i dusz - z największym poszanowaniem wolności i osobowości każdego - poprzez stałe świadectwo spójności między swoją wiarą i swoim życiem.

Odpowiedzialność, jaka ciąży na naszej szkole, wypływa ze świadomości tego, iż wraz z kompetencją zawodową nauczycieli i katechetów - ze stosowaniem technik pedagogicznych - wiąże się współpraca z łaską Bożą w przygotowaniu dobrej ziemi tak, ażeby ziarno, które Chrystus zasiał w duszach uczniów poprzez chrzest mogło, wydać wspaniały owoc.

Dzisiaj młodzież mówi o sobie, iż jest pokoleniem Jana Pawła II. W Nim właśnie, Przyjacielu dzieci i młodzieży, odnaleźli klarowny przykład dojrzałego człowieczeństwa, które tak wspaniale spełniło się w Bogu i w służbie człowiekowi. Do takich szczytów dzieci i młodzież pragną dorastać. Nasza szkoła chce im w tym dopomagać.

Progi szkoły przekroczyły znane osoby, m.in.: prymas Polski kardynał Józef Glemp, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, abp Szczepan Wesoły, żona marszałka Sejmu RP - pani E. Płażyńska oraz przewodniczący Związków Zawodowych "Solidarność" Marian Krzaklewski. Szkoła jest stale obecna w polonijnych środkach masowego przekazu: w telewizji i na łamach gazet (Głos Nauczyciela).

W 2007 roku przypadnie jubileusz piętnastolecia istnienia szkoły, która dla wielu uczniów jest zetknięciem z tym, co polskie, co przybliża im kraj rodziców i dziadków, ich historię, kulturę i tradycje.

© 2001-2006 Trojcowo. Wszelkie prawa zastrzezone.